Att söka Apelrydsskolan

SÖKA APELRYDSSKOLAN

 

För att söka till våra program kan du prata med din studie- och yrkesvägledare på din skola.

Vid ansökan ska följande koder skrivas oavsett vilket program:

Skola: Stiftelsen Apelrydsskolan, fristående

Kommun: Båstad kod 1278

 

Sedan är det följande beroende på vilket program du valt:

 

Etisk Modedesign

Program: Estetiska programmet, spetsutbildning

Kod: ESETIVS

Söker du till denna utbildning, då kommer du behöva göra ett intagningsprov som kommer på din mail efter att du har sökt programmet.


Bild § formgivning

Estetiska programmet, inriktning Bild och formgivning

Kod: ESBILBIL


Fotografisk bild

Estetiska programmet, inriktning Bild och formgivning

Kod: ESBILFOT


Global Management

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap

Kod: SASAM

Eleven skall ange vilket språkval hen vill ha. 

Väjer du inriktning Golf skall du ange det i ansökan.

Väljer du inriktning Padel är koden SASAM0N.


Hälso- och träningscoach

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och hälsa

Kod: BFFRI

Väjer du inriktning Golf skall du ange det i ansökan.

Väljer du inriktning Padel är koden BFFRI0N.


Mat § Dryck

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning Kök och servering

Kod: RLKOK


Introduktionsprogram

IMVBF Programinriktat val mot Barn- och fritidsprogrammet
IMVRL  Programinriktat val mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet
IMVESBIL  Programinriktat val mot Estetiska programmet Bild och Formgivning

IMVESBIL Programinriktat val mot Estetiska programmet Bild och Formgivning Fotografisk bild

 
Mer info om IM program hittar du i denna dokument.
 

Besök oss

 

Busstider som gäller här på skolan:

 

Från nya järnvägstationen via hållplats Kungsbergsvägen, busstorget, kyrkotorget:

måndag  kl. 8:30 och 9:30

tisdag-fredag kl. 8:10

 

Från Apelryd:

måndag-torsdag 15:55

fredag kl. 12:55 och 13.55

 

 

 

Öppet hus

Filmen som visas här är från öppet hus år 2018.

Vi brukar ha två öppet hus per läsår, ett på hösten, vanligtvis i november och ett i mitten av januari. 

Mer info om öppet hus hittar du här:

ÖPPET HUS  

Youtube Video

VAR VI FINNS

Besök oss gärna