Apelrydsstipendiet


På bilden: elever som läser Etisk Modedesign på Apelrydsskolan. Fotografering av Modevisningen 2022.

Stiftelsen Apelrydsskolans stipendium är sökbart för kvinnor som kan visa att pengarna kommer användas på ett sätt som möter stiftelsens ändamål. Stipendium kan således användas för projekt eller aktiviteter som möjliggör kunskapsutveckling och utbildning i syfte att främja kvinnors oberoende.

Erhållet stipendium kan användas till t.ex.

  • Projekt
  • Kursavgifter
  • Anmälningsavgifter
  • Kost 
  • Boende 
  • Annat

Ansökningstiden löper ut 15/10 2022 och delas ut under första kvartalet 2023.

Du ansöker via e:post och din ansökan skall innehålla:

  • Kontaktuppgifter med adress, mobilnummer och namn.
  • En tydlig förklaring vad pengarna skall användas till.
  • En motivering till varför du anser att det sökta beloppet främjar ditt oberoende.
  • Belopp du ansöker om.

Din ansökan mailas till apelrydsstipendiet@apelryd.se  

Stipendiet är enbart sökbart för privatpersoner. Inte organisationer. Stiftelsens styrelse beslutar vem eller vilka som tilldelas stipendiet och kan ifall godkända ansökningar saknas även besluta att hålla inne stipendiet. Styrelsens beslut går ej att överklaga.

Varmt välkommen med din ansökan!