Apelrydsskolan

1914 donerade gymnastikdirektör Martina Bergman Österberg sin sommarfastighet till Fredrika-Bremer-Förbundet för att där skulle anordnas en utbildningsanstalt för unga kvinnor. Martina var en engagerad jämställdhetsivrare och rösträttskämpe, och än idag heter en av våra lektionssalar just Martinasalen.

2005 blev Martina Bergman Österbergs donation en egen stiftelse – Stiftelsen Apelrydsskolan – i vilken Fredrika-Bremer-Förbundet har insyn. Stiftelsen är icke-vinstdrivande och styrs helt av sin egen skolstyrelse, med målet att skapa en så bra skola som möjligt.

2013 skapades stiftelsen Apelryd International. Stiftelsen är huvudman för utbildningen Global Management. Även denna stiftelse är icke-vinstdrivande och den styrs av samma styrelse och rektor som Stiftelsen Apelrydsskolan gör.

Lär dig det du brinner för!

Skolan drivs efter pedagogiska mål, inte vinstmål. De resurser som kommer till oss i form av skolpeng stannar här för att göra en så bra undervisning som möjligt. Då skolan i grunden är en gåva betyder det att vi har fått vår fina mark och de flesta av våra byggnader. På det viset har vi mer resurser att använda till dig som är elev, vilket gör att vi har nöjda elever som gärna rekommenderar skolan till andra. 

Hos oss får du jobba med det du brinner för! Vi har höga pedagogiska ambitioner och är stolta över den kreativa och stimulerande utbildningsmiljö vi erbjuder. Skolan har ett fint bibliotek och du får en ipad till dina studier. Pedagogiken kan bäst beskrivas som upplevelsebaserad, vilket betyder att du får kunskap från både teori och erfarenheter t ex vid modevisning, musikalföreställning, restaurangverksamhet,  träning, UF-företagande eller en utlandspraktik.

Våra elevers studieresultat står sig mycket väl i en nationell jämförelse. Genom samarbete med flera universitet och högskolor och med näringslivet vet vi vad som krävs för att du ska lyckas. Att ge dig som elev behörighet och möjlighet att läsa vidare på högskolor och universitet ser vi som den viktigaste uppgiften för oss.

Skolans historia

Martina Bergman Österberg

Martina Bergman Österberg

Apelrydsskolans grundare Martina Bergman Österberg föddes på en gård utanför Lund 1849. Som student åkte hon till i Schweiz och lärde sig språk, till Tyskland, Frankrike, England för idrottsstudier och till Kungliga Centralinstitutet i Stockholm. Efter examen anställdes Martina av The London School Board som gymnastikinspektris och utbildade där över 1000 lärarinnor i elementär gymnastikundervisning. Hennes utexaminerade lärarinnor grundade i sin tur egna gymnastikinstitut i hela det brittiska imperiet. Efter några år startade hon en egen utbildning för lärarinnor i Hampstead (senare flyttad till Dartford och i folkmun kallad Madame´s College”) samtidigt som hon var föreståndare för The Swedish Gymnasium på Regent Street. Förutom gymnastik utbildade hon i sjukgymnastik och massage och höll kurser i anatomi fysiologi, kemi, hygien, simning och bollspel.Martina blev berömd och 1892 skrev hon i Woman´s Herald ”I never for one moment doubted that I should succeed. The idea of training the body as carefully as we do the mind is too good to fail…”.1913 drog sig Martina tillbaka efter att ha donerat sitt livsverk till den brittiska staten. Huset i Båstad gjorde hon om till skola – Apelrydsskolan.

 

Martina hade sträng disciplin och studenterna,  kallade henne ”Napoleon”. Samtidigt var hon mycket älskad och beundrad och lär ha sagt ”No student of mine ever says ’I cannot’. The day may come when you feel nervous. Remember that you are one of Madame Österberg´s students an it will be enough to carry you through any situation.”

Martina Bergman Österberg

Privat flickskola

Martina Bergman Österberg var gymnastikdirektör och grundade över 100 skolor i England. Martina var också feminist och reagerade mot att kvinnor varken fick rösta eller kunde välja yrke fritt. Botemedlet ansåg hon vara utbildning, och skapade sina ”Österbergska kurser” och grundade Apelrydsskolan 1914. Apelryd var inte den enda plantskolan för kvinnopolitisk idéspridning: många flickskolors lärarinnor blev aktivister i rösträttskampen och andra sociala rörelser.

 

Martina drev inte själv skolan utan donerade den till Fredrika-Bremer-Förbundet, som också aktivt kämpade för kvinnlig rösträtt och rätt till utbildning. Martina Östberg ligger begravd i Dartford Storbritannien.

Trädgårdsmästarutbildning

Trädgårdsmästarutbildning

På Apelrydsskolan startade Nordens första trädgårdsmästarutbildning för kvinnor. I utbildningen ingick frukt-, grönsaks- och blomsterodling samt huslig ekonomi. Det fanns en åldersgräns på 17 år med en inackorderingskostnad på 40 kr i månaden plus en kursavgift på 100 kr. Tolv elever deltog i första kursen.

 

På 20-talet byggdes ett växthus som var modernt inrett. Där odlade man bl.a. vindruvor och persikor. Vid 30-talets början fanns det på skolan 208 olika köksväxter, 250 olika ett-årsblomster och ett 80-tal dahlior och närmare 1000 fruktträd. Om detta inte skulle räcka till så kunde eleverna också lära i Norrvikens trädgårdar.

 

Skolan hade utställningar och 1917 var huvudattraktionen ett kaffesurrogat tillverkat av rödbetor som rostats och krossats. Frukt och grönsaker som odlades på skolan såldes i Apelrydsboden, en liten affär i Båstad. Eleverna turades om att biträda föreståndarinnan på hennes middagsrast.

 

Redan i den första utbildningen var ledarskap en viktig beståndsdel, något som fortfarande är framträdande i vår verksamhet.

Trädgårdsmästarutbildning

Lanthushållsskola

Omvandlingen till lanthushållsskola 1932 innebar en klar expansion i utvecklingen av Apelryd. Under 1930-talets första hälft hölls två kurser årligen. Eleverna kom från hela södra och mellersta Sverige, inte minst Stockholm och Göteborg. Vid några kurser deltog också elever från Danmark.

 

Matlagning och sömnad var tillsammans med odling och ekonomi viktiga ämnen i lanthushållsskolan. Inget fusk med halvfabrikat förekom! Traditionen med mat och textil lever i hög grad vidare än i dag på Apelryd.

Kungligt beskydd

Kungligt beskydd

Skolan upprustades i mitten av 20-talet och ingenjör Ludvig Nobel skänkte pengar till iordningsställande av gårdsplan och planteringar. Den 7 juli 1925 invigdes skolans östra flygel av kronprins Gustav Adolf, som senare återkom för att fira Apelryds 25-årsjubileum. Han bjöds då på kaffe och hembakt bröd i rektorns bostad (den nuvarande expeditionen).


Kronprinsessan Margareta var skolans beskyddare fram till sin död då beskyddarskapet övergick till kronprins Gustav Adolf. Skolan har också fått medel från kronprinsessan Margaretas minnesfond.

 

1995 invigdes Apelrydsskolans nya byggnad av Carl Johan Bernadotte.

Kungligt beskydd

Apelryd - en modern gymnasieskola

1993 blev Apelrydsskolan, som en av de första i landet, en modern gymnasieskola med specialutformade program. På utbildningsdepartementets lista över friskolor fanns vid starten Grännaskolan, Sigtuna humanistiska läroverk, Lundsberg, Franska skolan, Vackstanäs, Apelrydsskolan och några få till.

Internatet, som alltid varit en viktig del av Apelryd, levde vidare in i gymnasieskolan och blomstrade. I slutet av 90-talet hade skolan strax under 100 elever, i början av 2000-talet hade den siffran fördubblats. Apelryd blev nu en skola för både flickor och pojkar.

Förutom de program som erbjuds idag har skolan också haft programmet MKE (ett marinbiologiskt program). Mellan 2007 och 2009 återuppstod också trädgårdsmästarutbildningen som nu flyttats över till Båstads kommun.

2013 kom programmet Global Management tillbaka till Apelrydsskolan efter att i tio år drivits av Båstad Privata Gymnasium. Det här året startarde också inriktningen Fotografisk bild.