HTC och GM program

GOLF PROFIL

Golf på Apelrydsskolan

Apelrydsskolan och golfklubbarna på Bjärehalvön ger gymnasieelever möjligheten att kombinera studierna med golf genom att erbjuda en golfprofil som ger utrymme för träning under skoltid.

Apelrydsskolan ger dig god studiemiljö med möjlighet att läsa gymnasieprogrammen Global Management eller Hälso & Träningscoach i kombination med golfspelande vilket ger dig goda framtidsutsikter så väl på banan som vid sidan av.

Med Golfprofilen erbjuder Apelrydsskolan och Båstads fyra golfklubbar ett heltäckande koncept när det gäller kombinationen skola och golf.

Skolan har eget internat vilket möjliggör boende på skolan


Golfprofilens syfte

Att utveckla elevernas kunskaper och färdigheter i golf

Att vara ett komplement till spelarens hemmaklubb

Att lära eleven ta ansvar för både studier och träning

Att ge eleven maximala förutsättningar för att utveckla sitt golfspel och samtidigt ta en fullständig gymnasieexamen.

Att ge eleven full behörighet att söka till universitet och högskola efter avslutade studier.


Innehåll Profil Golf

Träningspass på skoltid tillsammans med klubbtränare

Träningspass som omfattar såväl praktik som teori

Gemensam träning med övriga spelare på klubbarna på Bjäre

Golfspecifik fysträning och tillgång till personliga tränare som skapar individuella träningsprogram

Videoanalys på golfteknik

Mental träning som del i undervisningen

Golfspelandet betygsätts i minst 200 poäng gymnasiekurser


Studierna

Elev som vill gå Profil Golf kan välja mellan två olika program.

Global Management

Ett samhällsprogram med extra mycket ekonomi och entreprenörskap. Du fördjupar dig inom samhällsvetenskapliga ämnen, driver UF – företag och skriver ditt examensarbete utomlands. Global Management är skolans största program. Programmet ger behörighet till vidare studier.

Hälso & Träningscoach

Här läser du om allt som har med kost, träning och hälsa att göra. Träningslära, hälsopedagogik och idrottskunskap. Programmet ger dig examen som personlig tränare och som simlärare. Programmet ger behörighet till vidare studier.

golfgolf4