Tack alla som var med på vårt digitala öppet hus den 21 november! 

Ni kan alltid kontakta både lärare och skolledningen om ni har frågor angående utbildningar eller internat. Mailadresser hittar ni under “personal”.

Den allmänna mailadressen till skolan är info@apelryd.se

 

Ytterligare tider framöver för öppet hus:

16 januari kl 12-14 Öppet internat 
-möjlighet att besöka skolan och titta på internatet, ingen programinformation.

18 januari kl 18-20 Öppet hus
-program – och internatinformation. Formen för detta öppet hus är oklart i dagsläget.