Skuggning

 

Du är varmt välkommen på skuggning till oss på Apelrydsskolan. Att skugga ett program och en skolan innebär att man under en dag följer med en klass i den ordinarie undervisningen. Skuggning är ett bra sätt att skaffa sig en bild av hur skolan/programmet man är intresserad av fungerar och är något som vi verkligen rekommenderar. 

 

Välkommen!  

 

 

 

 

Kontaktperson: vår studie,- och yrkesvägledare Hanna Sjöberg

syv@apelryd.se 

 

Din personliga information sparas inte på något sätt, och sprids inte vidare! Informationen är enbart för att kunna hålla kontakt med dig och raderas direkt om du avbokar skuggningen. Telefonnummer är viktig att ange i fall vi behöver nå dig så fort som möjligt om det händer någonting akut som kan påverka din skuggning. I andra fall är det mailkontakt som vi brukar använda.

Anmälan till skuggning

Det går bra att markera fler.