lite om...

Nils Wämmerfors

När och vilket program har du gått?
Jag gick på HTC programmet från 2011 – 2014

Vad gjorde du efter studenten?
Efter studenten så flyttade jag till Uppsala. I Uppsala så gick jag på bibelskola under ett år och jobbade samtidigt i en simhall som simlärare och badvakt. Drygt två år efter att jag hade börjat jobba där så var jag fast anställd, jag var ansvarig för simhallens gym och var ansvarig när gymmet skulle omdesignas, fräschas upp och det skulle köpas inn ny utrustning. Jag fick under samma tid ett erbjudande om en chefsposition i simhallen (som 20åring)  som jag tilslut tackade nej till, detta eftersom jag istället flyttade efter kärleken i Norge.
I Norge så jobbade jag i starten som PT. Här fick jag träna allt från folk med lite dåliga knä till elitidrottare och före detta olympiskamedalister. Jag jobbade också under en kort period med minderåriga flyktingar.

Vad gör du just nu?
Idag så jobbar jag som Ungdomspastor i en kyrka i Norge. Här är jag ansvarig för ett arbete på nästan 200 ungdomar, 40 frivilliga och ett par anställda. Här arrangerar vi allt från skidläger, missionsresor till Filippinerne, konfirmationsresor till London, men också vanliga samlingar varje vecka. Jag får här möjlighet till att tala till och inspirera ungdomar och coacha dem genom livets alla faser! 

Vad var det bästa som du tog med dig från åren på HTC?
Det bästa jag tar med mig från HTC är utan tvivel all pedagogik, det vi lärde oss om fritids- och friskvårdsverksamhet, lärande och utveckling. Jag har också fått stor hjälp av allt vi lärde oss på träningsläran under min tid som PT. 

Finns det något du saknar från tiden på Apelrydsskolan?
Det jag saknar mest är gemenskapen! Jag bodde alla mina tre år på Internatet, vilket inte var så vanligt på denna tiden. Jag saknar också så klart maten vi fick, som alltid var fantastisk, och inte minst så saknar jag det att ha så kort til gymmet.

/Nils Wämmerfors 2020