lite om..

Julius Boman

När och vilket program har du gått?

Mellan 2012-2015 gick jag programmet Global Management på Apelrydsskolan.

Vad gjorde du sedan?

Efter studenten tog jag ett sabbatsår. Mestadels för att ta en paus från plugget, men också för att försöka lista ut vad jag ville göra med mitt liv. Därför valde jag att arbeta för att sedan sticka iväg på en backpacker-resa till Kina och Sydostasien. När jag kom tillbaka till Båstad var jag sugen på att börja plugga igen och sökte då in till universitetet.

Vad gör du nu?

Idag läser jag tredje terminen på ekonomie kandidatprogrammet på Lunds universitet och arbetar deltid på ett låneförmedlingsföretag.

Vad var det bästa som du tog med dig från åren på GM?

Min personliga utveckling. Programmet, lärarna och klasskamraterna fick mig att tycka skolan var rolig. Det fick mig att bli motiverad, ambitiös och lade grund till tre väldigt roliga och lärorika år på GM. Denna personliga utveckling har sedan präglat mig som person och är något jag burit med mig sedan dess.

Finns det någonting som du saknar från tiden på GM?

Nu när jag studerar på universitetet, märks det tydligt att man saknar en hel del saker från tiden på GM. Gemenskapen, tävlingarna i allmänbildning, relationen till lärarna för att nämna några. Det sistnämnda märks allra tydligast, mycket på grund av kontrasterna gentemot universitetet. På GM hade man en väldigt personlig relation till lärarna som underlättade studierna och den skolmiljö som man befann sig i. Här på universitetet kan inte ens föreläsaren mitt namn.

/september 2017