Fredrik Ahlin

Fredrik Ahlin

Lärare i idrott och naturkunskap. Arbetar på Apelryd sedan 2006. Kommer från Kalmar. Bor i Helsingborg.